FAQs Complain Problems

News and Notices

उम्मेदवारलाइ निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सुचना

बैतडी  जिल्लाको पाटन नगरपालिकाको  सम्पुर्ण पदमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीमा कायम रहेका देहायका राजनीतिक दलका उम्मेदवार/ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाइ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम देहायको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ ।

Pages