FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मदन सिंह महरा अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा mahara.khodpe@gmail.com ९८४८८५११४९
बिर बहादुर खाती अधिकृत छैठौ स्वास्थ्य शाखा birbkhati@gmail.com ९८४८४५४५८८
मदन सिंह कठायत अधिकृत छैठौ पशु तथा भेडेरेनरि शाखा ९८६४३२३९०९
बिश्ना कुमारी बिस्ट भण्डारी अधिकृत छैठौ महिला तथा बालबालिका शाखा bishnabhandari2030@gmail.com ९८४८८०३०१५
दीपक प्रसाद पन्त ना.सु Administration Section ९८४८७१०००८
बिर सिंह महता पाचौ तह योजना शाखा birsingh123.mahata@gmail.com ९८४८७७०२८२
दिनेश कुमार ऐर सव.इन्जिनियर योजना शाखा deenush11@gmail.com ९८४१८९०५७२
सन्नी बिस्ट सव.इन्जिनियर योजना शाखा ९८६६८४७५४४
बिरेन्द्र बिस्ट सव.इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र birendrabist427@gmail.com ९८६२१११९७१
बिर्ख राज भट्ट प्रा.स. शिक्षा शिक्षा शाखा birkhrajbhatt11@gmail.com ९८६५९१८३६२
दान सिंह बिस्ट प्रा.स. कृषि कृषि शाखा ९८६८८७९७२२
रोहित बिष्‍ट MIS Operator व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पंजीकरण इकाई rohitbist024@gmail.com ९८६८४२८५८६
सुर्य बिक्रम बिष्‍ट कम्प्युटर अपरेटर Administration Section bist.suraj23@gmail.com ९८४८८००६९०
हरिना ऐडी महरा चौथौ तह महिला तथा बालबालिका शाखा aidiharina@gmail.com ९८४८६५८८५९
जनक बहादुर चन्द अमिन नापी शाखा ९८४४१६०६५४
तर्क राज भट्ट खरिदार राजस्व शाखा bhatt.patan123@gmail.com ९८४०८८७०१९
देव सिंह धामी ना.प्रा.स. कृषि कृषि शाखा ९८६५७६१०५६
लोक राम बि.क फिल्ड सहायक पंजीकरण व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पंजीकरण इकाई ९८६८५०९०५०
मेनुका उपाध्याय पोषण संयोजक स्वास्थ्य शाखा ९८६५८४४९७६
कुमारी गीता जोशी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास सेवा केन्द्र ९८४८४९६२४५
रमिता बिस्ट भण्डारी उद्यम विकास सहजकर्ता लघु उद्यम विकास सेवा केन्द्र ९८६५६६०७००
भुवन सिंह के.सी. दमकल सहायक Administration Section ९८६३३६४३०६
भुवन सिंह भण्डारी ड्राइभर Administration Section ९८६००३५६५१
बिनोद सिंह के.सी. ड्राइभर Administration Section ९८६८८०२८८८
हरि दत्त भट्टराई कार्यालय सहयोगी Administration Section ९८६८४०७२८६
पुस्प राज गिरि कार्यालय सहयोगी Administration Section ९८४८७१३८८१
बिनोद कलौनी स्वीपर Administration Section ९८४८६८६२७२
प्रकाश कुमाल स्वीपर Administration Section ९८६४७७२८६९
राजेन्द्र प्रसाद भट्ट अधिकृत छैठौ bhattrajendra74@gmail.com 9848706420
हिकेश बिष्‍ट सुचना प्रबिधि अधिकृत सुचना प्रबिधि शाखा hikeshbabu@gmail.com 9843409548
प्रदिप सिंह ठगुन्‍ना सव.इन्जिनियर योजना शाखा parasthagunna80@gmail.com 9865900256
भवानी प्रसाद भट्ट लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा bhawanibhatt143@gmail.com 9848790546
महेश प्रसाद अवस्‍थी प्रा.स. कृषि कृषि शाखा awasthi.mahesh73@gmail.com 9848836758
मोहन देव भट्ट इन्जिनियर योजना शाखा mohandevbhatta5@gmail.com 9848804572
अमृत महता सव.इन्जिनियर योजना शाखा
नवराज पन्‍त कार्यालय सहयोगी कृषि शाखा 9868753986
प्रकाश कुमाल स्वीपर Administration Section 9864772869
ललित पाण्‍डेय अधिकृत छैठौ शिक्षा शाखा 9849785117
अन्‍जली बिष्‍ट अधिकृत छैठौ कृषि शाखा anjalibist20@gmail.com 9843289555
धाना पन्‍त अ.न.मि. स्वास्थ्य शाखा 9868740439
खेम राज अवस्‍थी रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र khemrajawasthi2018@gmail.com 9865701522