पाटन नगरपालिका को दाश्रो नगर परीषद समुद्घाटन कार्यक्रम